پروژه شعر نویسی،
کشور مبدا

أثيوبيا

وطن یک دیوار است

صدام عبداللهی اتیوپی   وطن فقط یک جا نیست وطن آنجاست که حس رضایت کنی. آنجا که دلت میخواهد بمانی. ...