پروژه شعر نویسی،
کشور مبدا

إريتريا

عشق فقط یک کلمه نیست

یوهانا یوهانس اسمره, اریتره   من عاشق بوده ام عشق فقط یک کلمه نیست عشق, معنی درد است عشق, باد ...

کدام آزادی؟

هایلوم اشتگه بارنتو, اریتره   آزادی؟ نمیشناختم دهات مان؟ دنیای کوچک من دنیا را رها کنم؟ غیرممکن چشم انداز من ...