پروژه شعر نویسی،
کشور مبدا

إيران

آغاز زندگی

محمد مشق دوست بندر انزلی، ایران   در آغاز من نبودم، مادری بود که خدایم بود. عشقی یگانه و پدری ...

روزهای زندگی ام

احسان حمیدی مشهد, ایران   روزهای زندگی ام گذشته اند. تو باید از دوستان و همبستگان, از همه چیز و ...

به دنبال رویا

احسام حمیدی مشهد, ایران   باز شب از نیمه شب گذشته و هنوز بیدارم هنوز بیدارم هنوز در جستجوی آرامش ...

پناهگاه

روح الله امینی مشهد, ایران   ای سرزمین پدری, هنوز در فکر آنجایم. و من از دو امتیاز مخصوص بهره ...

هرگز امیدت رو از دست نده

نازنین جعفری شیراز, ایران   هرکس میتواند آینده ای زیبا داشته باشد اگر آینده نگر باشد, و دقت کند و ...

وطن

محمد مشق دوست بندر انزلی، ایران گذشتم از جان و دیارم، چه بسا خواب و خیالم. غربتی جان مرا سوزاند، ...

عشق و جدایی در آلمان

مهدی رضایی تهران, ایران   عشق مساله ایست, که خیلی ها با آن آشنایند. بعضی ها موفقند, و بعضی ها ...

وطن

مهدی رضایی تهران, ایران   بدون وطن بودن, این را نمیخواهم. همانطور که بدن نمیتواند بدون روح باشد. خون و ...