پروژه شعر نویسی،
کشور مبدا

إيران

آغاز زندگی

محمد مشق دوست بندر انزلی، ایران   در آغاز من نبودم، مادری بود که خدایم بود. عشقی یگانه و پدری ...

وطن

محمد مشق دوست بندر انزلی، ایران گذشتم از جان و دیارم، چه بسا خواب و خیالم. غربتی جان مرا سوزاند، ...

درد دلتنگی

متین حسینی باقرشهر، ایران   بسیار دردناک است که دلتنگ باشی. دلتنگی حالتیست، که قلبت برای لحظه‌ای کوتاه از حرکت ...

من به حقیقت اعتقاد ندارم

متین حسینی باقرشهر، ایران   هرگاه کلمات حق و حقیقت را میشنوم، یواشکی میخندم و به خودم میگویم: ای پسر ...

لحظه ای برای بیگناهان

از رضا حسینی مشهد، ایران   برای زمان ازدست رفته غمگین مباش ولی گریستن را هم فراموش مکن بر مزار ...

روزهای زندگی ام

احسان حمیدی مشهد, ایران   روزهای زندگی ام گذشته اند. تو باید از دوستان و همبستگان, از همه چیز و ...

به دنبال رویا

احسام حمیدی مشهد, ایران   باز شب از نیمه شب گذشته و هنوز بیدارم هنوز بیدارم هنوز در جستجوی آرامش ...

پناهگاه

روح الله امینی مشهد, ایران   ای سرزمین پدری, هنوز در فکر آنجایم. و من از دو امتیاز مخصوص بهره ...

هرگز امیدت رو از دست نده

نازنین جعفری شیراز, ایران   هرکس میتواند آینده ای زیبا داشته باشد اگر آینده نگر باشد, و دقت کند و ...

عشق و جدایی در آلمان

مهدی رضایی تهران, ایران   عشق مساله ایست, که خیلی ها با آن آشنایند. بعضی ها موفقند, و بعضی ها ...

وطن

مهدی رضایی تهران, ایران   بدون وطن بودن, این را نمیخواهم. همانطور که بدن نمیتواند بدون روح باشد. خون و ...