مقالات

اشپیگل لایو

ThePoetryProject © Spiegel Live | Foto © Rottkay
کاهل کشمیری, هربرت گرونه مایر, سوزانه کولبل | عکس: روتکای

هربرت گرونه مایر نسخه های آلمانی را قرائت میکند

سه شنبه, 18 جولای 2017 ساعت 20:00 خانه جشن کلرشن برلین

»میخواستم بمانم و رفتم«.ـ مهاجران جوان به همراه هربرت گرونه مایر تجربیاتشان را در شعر بیان میکنند, در مراسم زنده اشپیگل در سالن اشپیگل که در خانه جشن کلرشن در برلین مقر شده است.

برای اطلاعات بیشتر