اشعارنیجریهگلوری اوسازوا

اشکها در سکوت

گلوری اوسازوا

ادو استیت، نیجریه

 

هر روز هنگام فرارسیدن غروب
رنج و اندوه در سینه ام جان میگیرد
میدانم که باید به رختخواب بروم
و کمی استراحت و تجدید قوا کنم

بالش اشک آلوده ام را در بغل میگیرم
وقتی که هیچ کس آنجا نیست
و میگریم برای کسی که عاشقش بودم و او را از دست دادم

دیگران مرا در طول روز میبینند
و تصور میکنند که حال من خوبست
ولی هر روز هنگام فرارسیدن غروب
وارد جهنم خویش میشوم

زمان نه زخمهای مرا التیام داد
و نه جلو اشکهایم را گرفت
و اینگونه اشک میریزم
در سکوت و خفای خود، هر شب، تنها در رختخوابم.

 

گلوری اوسازوا (۱۸ ساله)

زادگاهش ایالت ادو استیت نیجریه است. اکنون ۳ سال است که بدون خانواده اش در آلمان زندگی میکند. او در تابستان امسال مدرک پایانی مدرسه خود در فورستنوالده را اخذ خواهد کرد. گلوری آرزو دارد پزشک یا وکیل دعاوی شود. وی در زادگاهش ۶ سال به مدرسه رفته بود.