مقالات

انتشار کتاب و آخرین خوانش در سال ۲۰۱۹

v.l.n.r. Hamed Baluch, Amira Gudegast, Muska Karimi, Helena von Beyme, Robina Karimi, Shahzamir Hataki, Rojin Namer, Zoё Matt-Williams, Theresa Rüger | Foto © Rottkay
حامد بلوچ، امیرا گودگاست، موسکا کریمی، هلنا فون بیم ، روبینا کریمی، شاه زمیر هوتکی ، روژین نامر ، زو مت ویلیامز ، ترزا روگر | عکس © Rottkay

18.12.2019 • 18:30 • The Poetry Project e.V.

 

شبی عالی بود. حتی اگر ما طی چهار سال گذشته توانسته ایم یاد بگیریم که پروژه زیبایی معنوی ما این قدرت را دارد که به روح‌های تحت فشار اندکی آزادی دهد، اما به سختی انتظار آن میرفت که این چهارشنبه قبل از کریسمس، شادی، دوستی و همکاری آنچنان شدید باشد. دست یافتن به این

|دست یافتن به اینها برای ما موفقیت بود و ما در این امر بسیار سپاسگزاریم.