پروژه شعر نویسی،
کشور مبدا

بریتانیا

بندر ترک شده

لارا ویلیامز آکسفورد, انگلستان   خانمی روی پتویی نمدی در حال برانداز کردن من است زیر حجم نگاهش قرمز شدم ...