اشعارحسن الحمدلبنان/فلسطین

بوسه‌ها در کوله بار

حسن الحمد

تیروس، لبنان

 

مادر عزیزم،
اکنون باید بگریزم!
بگذار برای وداع تو را در آغوش بگیرم،
مرا ببوس!
چندتا از بوسه‌هایت را در کوله بارم میگذارم،
چرا که آنها را بسیار نیاز خواهم داشت.
میدانم که احساسات تو را جریحه دار نمودم، هنگامی که رفتم.
اشکهای بسیارت را هنوز میشنوم.
آه، گریه مکن!
که بسیار دردناک است.

 

حسن الحمد (۱۹ساله)

اکنون دوسال است که در آلمان به سر میبرد. در اوقات فراغت خود دوست دارد رانندگی کند – از همه بیشتر ب ام و را دوست دارد. او مایل است بعدها آرایشگر شود.