اشعارکامبوجیولینا پائول

ترس

یولینا پائول

پنوم پن, کامبوج

 

من یک دخترم
پیش مادر بزرگم بزرگ شده ام.
ترس, چیزیست همگانی.
ولی همه ترس ها شبیه هم نیستند.
از دست دادن خانواده
مرگ, ترس, تاراج.
هیچکس نمیخواهد چنین اتفاقی رخ دهد.
اما به خاطر بسپاریم:
اگر بخواهد رخ دهد,
پس رخ میدهد.

 

یولینا پائول(13)

اهل کامبوج. او یتیم است و پیش مادربزرگش بزرگ شده. و امروز با خواهر کوچکش در مجموعه خیریه ماریاشوتز در برلین ویلمرسدورف است.