حمایت مالی

پروژه شعر نویسی متکی و محتاج به کمک های مالی می باشد تا قادر باشد پروژه را به درون مدارس برده، هزینه سفر شاعران جوان، و برگذاری کارگاه های متعدد را تأمین کند. کتاب مجموعه انتولوژی برلین-پروژه شعر نویسی که در فستیوال ادبیات ۲۰۱۶ چاپ شده بود را می خواهیم  با استفاده از این امکانات مالی تجدید چاپ کنیم .

انجمن شعر نویسان از ماه جولای ۲۰۱۷ توسط اداره دارایی برلین به عنوان عام المنفعه به رسمیت شناخته شده است و کلیه مبالغ پرداخت شده به این انجمن بعداً از مقدار مالیات آنها کسر خواهد شد.

کوچکترین کمک نیز برای ما کمک بزرگی محسوب می شود.

 

روش های پرداخت:

 

(۱) واریز حمایت های مالی به حساب کمک های مالی

  • مشخصات بانک: (Sparkasse Allgäu (Kempten
  • IBAN DE44 7335 0000 0515 5483 78
  • BIC BYLADEM1ALG

 

فیش کمک مالی