اشعارعراقمحمدعلی المحاسن

خوشبختی من

محمدعلی المحاسن

بغداد، عراق

 

تکی‌ای همبرگر را در آشپزخانه یافتم.
آنرا برداشته و به دندان گرفتم.
نوعی احساس خوشبختی به من دست داد.
به طرف دیگر نگاه کردم،
چشمم به نوتلا افتاد.
ناگهان بخاطرم آمد، که در واقع قصد داشتم رژیم بگیرم.
این تعارض – شکلات یا لاغری – کشمکشی را در درونم براه میاندازد.

 

محمدعلی المحاسن (۱۸ساله)

سرگرمی های محمد عبارتند از ورزش و شنیدن موسیقی. او در واقع دلش میخواست خلبان بشود، ولی پس از یک دوره کارآموزی در یک تعمیرگاه در آوریل ۲۰۱۹ میتواند تصور کند که بعنوان تعمیرکار اتوموبیل مشغول بکار شود. درسهای مورد علاقه اش در مدرسه انگلیسی و ورزش هستند.