إيراناشعارمتین حسینی

درد دلتنگی

متین حسینی

باقرشهر، ایران

 

بسیار دردناک است که دلتنگ باشی.
دلتنگی حالتیست،
که قلبت برای لحظه‌ای کوتاه از حرکت بازمی‌ایستد.
مخصوصا،
هنگامیکه دلتنگ مادرت هستی.
فقدان او قابل تحمل نیست.
هنوز تمام جزئیات او در خاطرم هست.

دلتنگی یعنی،
فقدان چیزی.
دلتنگی یعنی،
درد کشیدن.
دلتنگی یعنی،
اینکه به چیزی نیازمندی،
که اکنون در دست تو نیست.

با اینحال چه خوب است که هر از گاهی دلتنگ باشیم.
حتی بعضی اوقات به چنین اشاره‌‌ای نیازمندیم.
چراکه بدون احساس دلتنگی،
نمیدانیم،
چه کسی را واقعا دوست داریم،
و چه کسی را دوست نمیداریم.

 

متین حسینی (۱۹ساله)

اهل یکی از شهرهای کوچک ایران و در حال حاضر مشغول تحصیل در مدرسه کوپرنیکوس منطقه اشتگلیتز برلین است تا دیپلم دبیرستان خود را بگیرد. دوست دارد بعدها بعنوان مامور آتش نشانی و یا وکیل دعاوی مشغول به کار شود.