اشعارسوریهیومنا حمدان

دلتنگی

یومنا حمدان

دمشق، سوریه

 

وقتیکه به آلمان وارد شدم احساسهای مثبتی داشتم.
قبل از هرچیز بسیار خوشحال بودم که با خواهرم ملاقات میکنم.
ولی چیزی نگذشت که احساسهای منفی رخنه کرده: بی حوصلگی، تنهائی.
و در من و زندگیم نفوذ کردند.
با مشکلات زیادی روبرو شدم، چون حجاب داشتم.
وقتی که مدرسه آموزش زبانم شروع شد همه چیز برایم نو بود.

احساس دلتنگی برای وطنم.
جنگ خانه و کاشانه ام را ویران کرده بود.
میتوانم همه جزئیاتی را که پس از جنگ اتفاق افتاده بود بخاطر بیاورم.
گذشته از همه وقایع
مرگ هر شش عمویم دردناکترین بود.
غم و اندوه از قلبم تراوش میکند.

در آلمان هیچ دوستی ندارم جز خانواده ام.
ولی این کمی خسته کننده است.
دوست دارم با رفقایم صحبت کنم.
و غم و شادیهایم را با آنها درمیان بگذارم.

من انسان شادی میبودم، اگر میتوانستم رؤیایم را محقق کنم.
آرزو دارم جنگ در سوریه پایان یابد.
آنوقت میتوانم بازگشته و در آنجا تا ابد زندگی کنم.

 

یومنا حمدان (۱۹ ساله)

زادگاهش دمشق سوریه است و در سال ۲۰۱۷ در چارچوب برنامه الحاق به خانواده به آلمان آمد. او مایل است پس از اتمام تحصیلش در مدرسه او اس تزت پالمنیکن دوره آموزشی دندانسازی را شروع کند.