پروژه شعر نویسی،
نویسنده

روژین نامر

Rojin Namer | Foto © Rottkay

روژین نامر (متولد سال ۲۰۰۲) بعنوان اولین از پنج فرزند یک خانواده در دمشق متولد شد. معنی اسم کوچکش «نورخورشید» و نام فامیلش نامر بمعنی «ببر» است. آخرین بار بهمراه خانواده‌اش بعنوان پناهنده در عراق بسر میبرد.

وحشت جنگ و وخیم‌ترشدن اوضاع از سال ۲۰۱۳ باعث شد که روژین در سن ۱۲ سالگی بهمراه عمویش راهی آلمان شود. هجرت آنان از طریق ترکیه، یونان، صربستان و اتریش تا آلمان جمعاً ۲۷ روز بطول انجامید. در آتن ده روز را در زندان بسربردند و پس از آن میبایستی به تنهائی براه خود ادامه میدادند. وی که در حال حاضر در ساختمان کاریتاس برلین زندگی میکند، بطور فعال در مسابقات مباحثه شرکت کرده و مایل است در رشته فلسفه تحصیل کند. در بعضی اوقات روزمره هم از قبیل شنیدن صدای هواپیما و غیره ترس و خاطرات زمان جنگ برایش زنده شده و بر وی غلبه میکند. او در سال ۲۰۱۹ جایزه تئو در بخش زمینه‌های زبان را دریافت کرد.

فردا

علی احمدی بامیان، افغانستان   قبل از سوار شدن به کشتی      نمی دانم که زنده می مانم یا نه ...