ألمانيااشعارکنستانزه ماگنولیا شوروک یوستینگ

سرزمین انتخابی

کنستانزه ماگنولیا شوروک یوستینگ

برلین, آلمان

 

وقتی هواپیما فرود آمد
آغوش گرمی مرا دریابید
که سرمای هوای زمستانی توست

فقط یکی از دو زبان را میفهمم
خیلی چیز ها برایم جدیدند
دیوارهای برفی
سوپرمارکت های کثیر
فنجان های بزرگ
قهوه با اینهمه شکر

دو سال بعد برمیگردم
و طوفانیست (بازهم)
و میرسم(بازهم)
و میروم (بازهم)

مونترال, محبوبم, انتخاب مجددم

کنستانزه ماگنولیا شوروک یوستینگ (17)

به مدرسه برتا فون سوتنر رفته است. در حال حاظر در فلسطین آلمانی تدریس میکند و آنجا عربی می آموزد. او میخواهد در زمینه آفریقا و آسیاشناسی تحصیل کند و آرزو دارد که کمک کردن را صرفا با دید داوطلبانه انجام ندهیم، بلکه مسئولانه.