اشعاربرکت الاحمدسوریه

سیاه سفید

برکت الاحمد

حسکه، سوریه

 

بعضی از ما مثل دریا هستیم،
و بعضی مثل کاغذی سفید.
اگر بعضی از ما سیاه نمی بودیم،
رنگ سفید صامت میبود.
اگر بعضی از ما سفید نمی بودیم،
انسان در ظلمت بسرمیبرد.

 

برکت الاحمد (۱۹ساله)

حدود دوسال است که در آلمان بسرمیبرد. وی علاقمند به تماشای فیلم و خواندن کتاب است. او مایل است شغل تعمیرکار اتوموبیل را انتخاب کند.