شرکت کن

آیا از یک منطقه بحرانی به آلمان پناه برده ای؟ از سوریه، از عراق، ایران یا از افغانستان؟

. آیا می خواهی برای مردم در آلمان توضیح بدهی که چرا این همه آدم جوان از کشورت به  اروپا می آیند؟

. آیا جرأت می کنی، خودت یک کارگاه با پناهندگان جوان و جوانان آلمانی علاقه مند به نوشتن مدیریت کنی؟

ما می خواهیم صدای تو را بشنویم.

چون ما ۷۰ گروه نویسندگی جدید در کل آلمان – و هم در شهر شما راه می اندازیم.

تو و دوستت می توانید شرکت کنید.

چگونه می توانیم در آینده با همدیگر زندگی کنیم؟ حالا بیا راجع به این با هم بنویسیم.

واتساپ

۰۰۴۹۱۷۶۶۴۴۲۹۵۱۴

ایمیل
تلفن

۰۰۴۹۳۰۴۴۷۱۷۹۲۴

» آنچه که بلا فصله دراین اشعار آشکار می شود، تجربیات و شور و هیجانی است که تصویر آن به زبان شعر بیان شده است. همانطور که کافکا گفته است : مثل یک , تبر بر روی دریای یخزده روی ما`.«

یوزف فُگِل، ادبیات شناس و فیلسوف

»یک رخداد… ما امروزه می دانیم که روزی در آینده این پروژه یک جایگاهی در تاریخ آلمان پیدا خواهد کرد .«

گوستاو زیبت، روزنامه Süddeutsche Zeitung