پروژه شعر نویسی،
کشور مبدا

عراق

سیب

آلان هالو شنگال، عراق   یک باغ بزرگ میبینم همه جایش پُر از سبزی و میوه و در میان آن ...

فقط مادرم

محمدعلی المحاسن بغداد، عراق   هرگاه دیر به خانه میروم، آنجا کسی نیست که نبودن مرا احساس کند، مگر مادرم. ...

خوشبختی من

محمدعلی المحاسن بغداد، عراق   تکی‌ای همبرگر را در آشپزخانه یافتم. آنرا برداشته و به دندان گرفتم. نوعی احساس خوشبختی ...

قلبی مانند رُز

سارا اوحید بابل، عراق   یارین و قسما کوچک هستند ولی زیبا دهکده ام را در روح و روانم احساس ...

وداع

زکریا العُبیدی بغداد، عراق   هواپیما مانند گوری عشق را از تو میگیرد. پس از درآغوش گرفتن تو، دیگر توان ...

خانه ما

امیر شادولی شنگال، عراق   خانه ای داشتیم، خودمان ساخته بودیم دیوارهایش را از سنگ، و رنگهایش با بوی روشنی ...