پروژه شعر نویسی،
نویسنده

علی احمدی

علی احمدی (2000*): شعر او بیانگر افکار و ذهنیاتش نسبت به مادرش است قبل از اینکه در ترکیه سوار قایقی بشود بدون اینکه بداند از این سفر بسوی یونان جان سالم بدر خواهد برد یا نه. علی احمد از جوانترین کسانیست که در سال ۲۰۱۵ تنها به آلمان مهاجرت کرده بود و به پروژه شعر پیوست. او درحال حاضر در جنوب آلمان در یک هایم پناهندگان زندگی میکند. وی در سال ۲۰۱۸ جایزه شعر دانش‌آموز الزه لاسکر را دریافت کرد.

فردا

علی احمدی بامیان، افغانستان   قبل از سوار شدن به کشتی      نمی دانم که زنده می مانم یا نه ...