اشعارسوریهغیث الکزاز

عهد

غیث الکزاز

دمشق، سوریه

 

بنام خودم و بنام همه،
از دولت آلمان سپاسگزاریم
و همچنین از مردم.
ما در آلمان شهروندیم،
و جنگ زدگان،
چون سرزمینمان تخریب شده.
ولی آلمان به ما کمک کرد
و به ما فرصت های خوبی داد.
و ما با خود عهد میبندیم،
که بهترین تلاشهای خود را بنمائیم،
هرآنچه در توانمان هست.

 

غیث الکزاز (۱۸ساله)

شش ماه پیش به آلمان مهاجرت کرد. او بسیار به اتوموبیل علاقمند است که برای او هم جنبه تفریح دارد و هم جنبه شغل، چون مایل است شغل تعمیرکار اتوموبیل را انتخاب کند.