أفغانستاناشعارحامد بلوچ

غم

از حامد بلوچ

کنگ، افغانستان

 

چشمان براه یار در سرای غمم
در انتظار جان ز بار غمم
جانم به کف برای عرضه به غم
دیوانه وار در حصار غمم

 

حامد بلوچ (۲۱ ساله)

بعد از اتمام دوره مدرسه اش در سال ۲۰۱۸ دوره آموزشی خدمات فنی پزشکی را شروع کرد. غذای بسیار محبوبش زرشک پلو ایرانی هست. علاقه او در زمان فراغتش به ورزش و شنیدن موسیقی و آشپزیست. حامد ساکن منطقه ودینگ برلین هست و مایل است پس از پایان دوره آموزشی اش در رشته پزشکی تحصیل کند.