اشعارسارا اوحیدعراق

قلبی مانند رُز

سارا اوحید

بابل، عراق

 

یارین و قسما کوچک هستند ولی زیبا
دهکده ام را در روح و روانم احساس میکنم
خانواده ام در کنارم به من احساس امنیت میدهد

گُل رُز قرمز و زیباست
مثل قلب مادرم
گُل رُز تیغهائی دارد که دردآورند
آنها مرا بیاد اشکهایش میاندازند

 

سارا اوحید (۱۴ ساله)

چهارسال قبل بهمراه خانواده‌اش از عراق به آلمان مهاجرت کردند. او به مدرسه هکتور پترسون میرود و سواری با کفش اسکیت و موسیقی را بسیار دوست دارد. وی نوشتن شعر را در مدرسه هنری نوجوانان فری ایکس برگ شروع کرد. او عاشق شعر است چراکه احساسات عمیق درون خود را از طریق آنها بیان میکند.