أفغانستاناشعارمحمود رستمی

قیاس وطن

محمود رستمی

غزنی، افغانستان

 

غزنی شهر زیبائی است
در غزنی میوهٔ بسیاری هست:
انگور، سیب و زردالو،
بادام، پسته و گردو.

آنجا کوه و صحرا بسیار است،
ولی نه آنچه که در آلمان است،
در آلمان همه جا سبز است.
در آلمان همه چیزهم نیکو نیست،
ولی اینجا دست کم امن است.

 

محمود رستمی (۲۲ ساله)

در مهاجرتش از شهرها و کشورهای زیادی عبور کرده، از جمله دوبی، سریلانکا، استرالیا، سوئد و فنلاند؛ بالاخر با پنهان شدن در یک کامیون و پس از گذشتن از یونان و ایتالیا، نهایتا به برلین رسید.