أفغانستاناشعاربرندگان جوایزکاهل کشمیری

مادر

کاهل کشمیری

غزنی، افغانستان


مادرعزیزم

ای کاش تو باز ایی و من پای تو بوسم

در سجده روم صورت زیبای تو بوسم

هر جا که برفتی و دمی جا گرفتی

انجا بروم گریه کنان جای تو بوسم


 

کاهل کشمیری (2000*)

کاهل در ولایت غزنی در افغانستان بزرگ شده.فرمانده یک نیروی مسلح قصد به کارگیری او را داشت. سپس او به ایران گریخت, در چمدان یک قاچاقچی. زندگی در آلمان گاهی او را متعجب میسازد.
Foro © Rottkay