درباره ما

ما چگونه شاعران نوجوان را پیدا کردیم؟

The Poetry Project | Foto © Rottkay
سمیع الله رسولی, حقوق تصاویر متعلق به: روتکای

سوزانه کولبل از مبتکران این پروژه و خبرنگار  spiegel در سفر خود به افغانستان،

به اهمیت و تاثیر جادویی شعر در فرهنگ فارسی زبانان پی برد. به این ترتیب جوانان فارسی زبان با پیش زمینه های مختلف و بدون قائل شدن هیچگونه  تبعیضی به کارگاه شعر نویسی دعوت شدند. علی احمد(۱۵)، غنی عطایی (۱۶)، کاهل کشمیری (۱۵)، مهدی هاشمی (۱۶)، محمد مشق دوست (۱۸)، سمیع الله رسولی (۱۷)، شاه ضمیر هتکی (۱۶) و یاسر نیکزاد (۱۴).