مقالات

محفل ادبی برلین

The Poetry Project | Foto © Rottkay
شاه ضمیر هوتکی, مهدی هاشمی, یاسر نیکزاده و سمیع الله رسولی | عکس: روتکای
 

دوشنبه, 13.11.2017 ساعت 19:45 ال سی بی دانشگاه آزاد برلین

اجرایی با همکاری مهدی هاشمی, شاه ضمیر هوتکی, یاسر نیکزاده و سمیع الله رسولی.

مجری: آرش دادفر سپنتا