پروژه شعر نویسی،
نویسنده

محمد مشق دوست

Mohamad Mashghdost, Foto © Rottkay

محمد مشقدوست (متولد سال ۱۹۹۷)، فرزند یک راننده تاکسی از بندر انزلی در ایران در پائیز به قصد رسیدن به اروپا براه افتاد. در کشورش از این بیم داشت که مبادا برای جنگ در سوریه به خدمت سربازی اعزام شود. محمد مشقدوست پس از ورودش به برلین چند شعر برجسته درباره اندوه غربت و آرزوهایش برای زندگی سرود. وی در سال ۲۰۱۸ جایزه شعر دانش‌آموز الزه لاسکر را دریافت کرد و در حال حاضر در شهر هوزوم آلمان زندگی میکند.

آغاز زندگی

محمد مشق دوست بندر انزلی، ایران   در آغاز من نبودم، مادری بود که خدایم بود. عشقی یگانه و پدری ...

وطن

محمد مشق دوست بندر انزلی، ایران گذشتم از جان و دیارم، چه بسا خواب و خیالم. غربتی جان مرا سوزاند، ...