اشعارسویسپیپا کلی

مرد توانمند

پیپا کلی

زوریخ, سوئیس

 

مرد میتواند
و زن نه
شاید از دید تو
همه چیز و همیشه
(لعنتی)

 

پیپا کلی (1997)

بزرگ شده در زوریخ\سوئیس, در سال 2018 به برلین آمد, چون بین چهار میلیون نفر راحت تر میتواند زندگی کند تا بین چهارصد هزار نفر. او به شعر و نثر بسیار علاقه مند است و همینطور به شراب سفید.