أفغانستاناشعاربرندگان جوایزشاه ضمیر هوتکی

مستی و دیوانگی

شاه ضمیر هوتکی

مزار شریف، افغانستان

 

عشق یعنی مستی و دیوانگی

عشق یعنی با جهانی بیگانگی

عشق یعنی شب نخفتن تا سحر

عشق یعنی لبخند با جهانی تر

عشق یعنی سر به دار آویختن

عشق یعنی اشک اسارت ریختن

عشق یعنی سوختن با ساختن

عشق یعنی زندگی را باختن

کاش قلبم درد پنهانی نداشت

چهره ام هرگز پریشانی نداشت

کاش برگ آخر تقویم عشق

خبر از یک روز بارانی نداشت

کاش می شد راه سخت عشق را

بی خطر پیموده قربانی نداشت

کاش می شد عشق را تفسیر کرد

دست و پای عشق را زنجیر کرد

 

شاه ضمیر هوتکی (2000*)

شاه ضمیر هوتکی از مزار شریف در افغانستان, تنها پسر خانواده است. خانواده میخواستند زندگی اش امن باشد و آینده اش روشن, به همین دلیل وی را راهی کردند. در مسیر آبی به سمت یونان قایقش غرق شد و شاه ضمیر با خوش شانسی از کمین مرگ گذشت.
Foto © Rottkay