پروژه شعر نویسی،
نویسنده

مهدی هاشمی

Mahdi Hashemi | Foto © Rottkay

مهدی هاشمی (متولد سال ۲۰۰۰) در سن ۱۵ سالگی بتنهائی از محلی نزدیک تهران، پایتخت ایران، به آلمان مهاجرت کرد. اما داستان هجرتش خیلی پیشتر شروع شده بود؛ یعنی زمانی که سه‌ماهه بوده خانواده‌اش بهمراه او از افغانستان به ایران گریخت. همانقدر که وی چیزی از اولین مهاجرتش بیاد نمی‌آورد، مهاجرت دومش تاثیر بسیار عمیقتری بر او گذارده است. زمانی که شبی پدرش به وی گفت که میباید فردا صبح زود حرکت کند، همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد. در بین راه به این فکر فرورفته بود که آیا اروپا چگونه است. ولی پس از اینکه به یونان رسید مطمئن شده بود که در آنجا آینده بهتری در انتظارش خواهد بود. استقبال و کمکهای انسانها در بَدو ورود، او را به زندگی جدیدش در آلمان امیدوار نمود. مهدی درحال حاضر مشغول آماده کردن خودش برای دستیابی به دیپلم دبیرستان هست. این موضوع که چرا زمانی که در ایران بوده فقط برای حضور و زندگی ساده‌اش در آنجا احساس مدیون بودن میکرده است گهگاهی افکارش را به خود مشغول میکند. مهدی هاشمی در سال ۲۰۱۸ جایزه شعر دانش‌آموز الزه لاسکر را دریافت کرد.

مثل یک تیر

مهدی هاشمی افغانستان، بزرگ شده ی ایران   تصور بازگشت، غیر ممکن یک ماه مسافرت، مسافرت که نه، عذاب می ...

فقط تو

مهدی هاشمی غزنی، افغانستان، بزرگ شده ی ایران   با یه قامتی شکسته با نگاهی مات و خسته یه وقت ...

مقررات خوابگاه

مهدی هاشمی غزنی، افغانستان گوشی؟ :استفاده کن بعد ازت می گیرم می خواهم بروم بیرون : شب ها اجازه نداری ...