أفغانستاناشعاربرندگان جوایزغنی عطایی

ناامید

غنی عطایی

هرات، افغانستان

 

سخت گذشت تا فهمیدم 

هیچ چیز از هیچکس 

بعید نیست.

هر چقدر هم  که سنم 

زیاد باشد وقتی ناراحتم

دلم می خواهد مادرم 

کنارم باشد 

اما من 

از دنیا ناامید هستم.

 

 

غنی عطایی (2000*)

غنی عطایی در شهر قدیمی و تجاری هرات در افغانستان بزرگ شده, در مرز ایران. پدرش در جنگ به قتل رسیده و مادرش در تصادف فوت شده. به عنوان پسری یتیم تنهایی راهی آلمان شده.
Foto © Rottkay