أفغانستاناشعارساره صافی

نامه ای به یک دوست

ساره صافی

کاپیسا, افغانستان

 

سلام دوست خوبم,
خیلی وقت میشود که با هم درد دل نکرده ایم یگانه دوستم
هرگز نمیخواستم از تو دور شوم
تو تنها کسی بودی که مرا درک میکرد
و من الان دور از خانواده ام
بیش از یک سال.
و در این سال زندگی به من درس های زیادی داد
تنها بودن, تنها خرید کردن, تنهایی خوردن, تنها ماندن.
و به چیزهایی که در این ساعات تنهایی فکر می کنیم معمولا عمل نمیکنیم.
دوستی, دوستان و احساسات, اینجا جایشان خالیست
این تنهایی زیاد مرا از پا در می آورد.
عشق پدر و مادر اما خستگی ناپذیر است
عشق واقعی در رابطه بین پدر و مادر و فرزند و خانواده نهفته است
و خارج از این رابطه همه چیز بی معناست
و من را امید دوباره دیدن زنده نگه میدارد

 

ساره صافی (17)

از دوهزار وهفده در آلمان است. تنهایی به آلمان فرار کرده است. از یونان با هواپیما به برلین آمد.و خانواده اش از دوهزار و هجده در آلمانند. او به مدرسه پترـ اوستینوف ـ شوله میرود.