درباره ما

نحوه عملکرد این پروژه به چه شکل است؟

The Poetry Project | Foto © Rottkay
آرش دادفر سپنتا, حقوق تصاویر متعلق به: روتکای

ما از سال ۲۰۱۵ یک دیگر رابرای امر شعر نویسی ملاقات می کنیم.

ما از همکاری با آرش د. سپنتا، وکیل و مترجم، بسیار خوشنود هستیم.او در خوانواده ای روشن فکر در هرات، متولد شده و فرزند یکی از سیاستمداران افغانی است. وی با زبان فارسی و عمق سمبلیک آن آشناست.

اشعار جوانان به مسائلی چون دلایل مهاجرت و عوامل تأثیرگذار بر آن، انتظارات پناهجویان از کشور آلمان و زندگی جدید و دلتنگی هایشان می پردازد. هر یک ازاین جوانان، ۱۵ تا ۳۰ دقیقه فرصت دارند تا اشعار خود را بنویسند. سپس هر یک شاعران، شعر خود را در مقابل جمع قرائت کرده و ما با یکدیگر در مورد اشعار، واژه ها و ساختار نوشتار بحث می کنیم.

این همکاری دوجانبه و تبادل نظرات مختلف اوقات خوشایندی برای ما می باشند.