اشعارحسن زیرسوریه

نگاهی به گذشته

حسن زیر

ادلب، سوریه

 

در مقابل یک پله ایستاده بودم
دو یا سه پله
یک پله کوچک
در کنارش یک کوچه باریک

بعد از آن

یک حلزون،
سر نداشت،
گردن هم نداشت،
فقط پشتش را می‌شد دید
و افتاده بود روی آسفالت

یک نگاه دیگر به عقب
یک میوه،
شاید؟
آبی رنگ بود

پشت آن

یک دروازه خالی،
یک میدان،
یک زمین فوتبال.
من توپ نداشتم.

 

حسن زیر (۱۳ ساله)

در ادلب سوریه متولد شده و هم اکنون به مدرسه هکتور پترسون منطقه کرویتزبرگ برلین میرود. او شناکردن را خیلی دوست دارد و به امتحان کردن تمام بازیهای جدید گوشی تلفن هوشمند (اسمارتفون) علاقمند است.