اشعارنیجریهگلوری اوسازوا

هنگام شب

گلوری اوسازوا

ادو استیت، نیجریه

 

شب سرد است
شب برای بعضیها غم انگیز است
شب تاریک است
شب میآید و میرود
بمانند عشق من به تو

شب زمانیست برای خوابیدن من و دیدن رؤیای تو
شب هرکجا که میروم هست
شب برای بعضی زمانیست برای تفریح
شب برای من چه تنهاست

از شب متنفرم چون مرا بیاد تو میاندازد
شب بود که ما شاد و خوشحال بودیم
شب اکنون چه تنهاست

شب چیزیست که تو دوست داری
ولی حالا شب چیزیست که من از آن متنفرم
بخاطر تو

 

گلوری اوسازوا (۱۸ ساله)

زادگاهش ایالت ادو استیت نیجریه است. اکنون ۳ سال است که بدون خانواده اش در آلمان زندگی میکند. او در تابستان امسال مدرک پایانی مدرسه خود در فورستنوالده را اخذ خواهد کرد. گلوری آرزو دارد پزشک یا وکیل دعاوی شود. وی در زادگاهش ۶ سال به مدرسه رفته بود.