اشعارسوریهسیمون درویش

پائیز در وطن

سیمون درویش

دمشق، سوریه

 

پائیز در وطنم زیباترین وقت سال است
وقتی که پائیز میرسد قلب من بمانند گلی میشکفد
من در بین درختان قدم میزنم و از نوازش طبیعت لذت میبرم
رنگهای زیبای آن مرهمی هستند بر زخمهای من

 

سیمون درویش (۱۵ ساله)

از سوریه به آلمان مهاجرت کرده است. پدرش از چهارسال قبل در آلمان زندگی میکند. بقیه خانواده در دمشق هستند. سیمون عاشق شعرنوشتن است و میخواهد بدینوسیله زبان آلمانی خود را هم تقویت کند. او مایل است دیپلم دبیرستان را اخذ کند و رؤیایش شغل هنرپیشگیست.