آیه الاحمداشعارسوریه

پُل

آیه الاحمد

دمشق، سوریه

 

زمان می‌گذرد.
دمشق همیشه برای من مثل یک پُل است
میان روح من و جسم من.
خدا تو را حفظ کند،
دمشق.
تو جای خاصی در قلب من داری
و در خاطره من،
علیرغم دوری و غربت.

 

آیا الاحمد (۱۸ساله)

دو سال پیش به آلمان مهاجرت کرد. در زمان فراغتش شنیدن موسیقی را دوست دارد و مایل است زمانی در زمینه مُد لباس کار کند. او خیلی دوست دارد درباره دمشق بنویسد و به عکاسی خیلی علاقمند است.