درباره ما

چرا این کار را میکنیم؟

The Poetry Project | Foto © Rottkay

در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ که صدها هزار انسان از مناطق جنگ‌زده به اروپا آمدند، چند تن از دوستان در برلین بدین فکر فرو رفتند که چگونه میتوانیم در آینده همگی در کنار یکدیگر زندگی کنیم. موضوع اصلی این بود که بر غریبه بودن غلبه کنیم. شعر بعنوان یک پُل می‌توانست شروع خوبی باشد.