پروژه شعر نویسی،
کشور مبدا

چک

بهترین دوست

سباستین بیرتوس ستاریتش, جمهوری چک   دوستم هونزا, بهترین بود. چشمان خاکستری, موهایش قهوه ای و زورش زیاد. ما همه ...