چگونه میخواهیم در آینده با هم زندگی کنیم؟

Workshop-Teilnehmer der Friedrich-Ebert-Oberschule | Foto © Rottkay

هدف این است که رابطه ای فعال بین طبقه وارد شده و طبقه میزبان در جامعه ایجاد کنیم. بین شهروند های فعال و مهاجران تازه وارد. از طریق نوشته هایی شخصی که در عین حال به دلیل قالب هنری شان اجازه فاصله گرفتن میدهند, آلمانی ها و تازه وارد ها به یکدیگر نزدیکتر میشوند. آنها اینگونه با پیشینه سرنوشت یکدیگر آشنا میشوند. و بزرگتریت نفع همه اعضا در وهله اول در این است که برای یکدیگر حس انسان دوستی به دست می آورند.

  • مدارس
  • اردوگاه ها
  • موسسات سرپرست و ضمانت
  • برگزارکنندگان تئاتر و انجمن های ادبی و
  • کلاس ها و مدارس زبان

میتوانند در این برنامه ها شرکت کنند.

 

جعبه دیجیتال

 

جعبه دیجیتال چیزیست که میتوان در دستگاه آموزش در مدارس و دیگر انجمن های فعال در حیطه ادغام فرهنگی(اینتگراسیون) در فرم پروژه شعر ما مورد استفاده قرار داد, همانگونه که سالهاست توسط یک گروه چند ملیتی خصوصی در برلین انجام میشود.

طراحی آن به کمک ابزارهای آموزشی که ارسال میگردند و به چهار زبان مختلف (آلمانی ,انگلیسی, فارسی, عربی)موجود میباشند به طور کاملا غیر پیچیده ای قابل اجرا است. برای شرکت کنندگان دانلود کل جعبه دیجیتال در دسترس میباشد.