پروژه شعر نویسی،
نویسنده

کاهل کشمیری

Kahel Kaschmiri, Foto © Rottkay

کاهل کشمیری (متولد سال ۲۰۰۰) در یک خانواده هشت نفره در ایالت غزنی افغانستان رشد یافت. یک فرمانده شبه نظامی در تعقیب وی بوده است. کاهل در صندوق عقب اتومبیل یک قاچاقچی انسان از طریق ایران می‌گریزد. وی که آنزمان ۱۴ ساله بود، پس از ۲۹ روز گریز با اتومبیل و پای پیاده نهایتا به برلین رسید و مجبور شد یک زندگی بدون خانواده‌اش را شروع کند. او مایل نیست زمان بَدو ورودش به شهر بزرگ برلین و اقامت موقتش در یک هتل را بخاطر بیاورد. کاهل دلش برای غذاهای افغانی تنگ نشده چون الآن دیگر میتواند آشپزی کرده و آنچه که مادرش برایش در دوران کودکی برایش می‌پخته را خودش طبخ کند. در نوشته‌ها و متونش به نگاه و مقایسه تقابلی بین غزنی و برلین میپردازد. درحال حاضر در کلاس دهم تحصیل میکند و پس از اتمام در تابستان یک دوره کارآموزی هتل‌داری را شروع خواهد کرد.

مادر

کاهل کشمیری غزنی، افغانستان مادرعزیزم ای کاش تو باز ایی و من پای تو بوسم در سجده روم صورت زیبای ...

آخرین تابستان من در افغانستان

کاهل کشمیری   ...گرم بود و اشعه خورشید به قدری سوزان بود که من به سختی می توانستم کار کنم ...