مقالات

کلیسای خاطرات

Yasser Niksada, Mahdi Hashemi und Samiullah Rasouli bei einer Lesung in der Gedächtniskirche | Foto © Rottkay
یاسر نیکزاده, مهدی هاشمی, سمیع الله رسولی | عکس: روتکای
 

10 سال بنیاد خدمات تلفنی

دوشنبه, 12.06.2017 ساعت 19:30 کلیسای خاطرات

رناته کوناست در سالگرد تاسیس خدمات تلفنی در کلیسای خاطرات سخنرانی کرد, جایی که شاعرانی جوانی چون مهدی هاشمی, یاسر نیکزاده و سمیع الله رسولی اشعارشان را قرائت کردند. با کمال احترام برای زحمات شرافتمندانه خادمین تلفنی که این سیاستمدار(رناته کوناست) را تحت تاثییر قرار داده بودند و اشعار ملموس شاعران که او را پرواضح تکان داده بودند, وی سخنانی در مورد تصورش از یک همزیستی موفقیت آمیر در برلین سر داد. فیلسوفی به نام فلوریان گلدبرگ مسئول قرائت اشعار به زبان آلمانی بود.