درباره ما

گام بعدی چه خواهد بود؟

The Poetry Project | Foto © Rottkay
شاه ضمیر هوتکی, حقوق تصاویر متعلق به : روتکای

این پروژه درکمپ های پناهجویان مختلف برای جوانان فارسی زبان دریک ورکشاپ عمومی آغاز شد. این جوانان ماجراهای اتفاق افتاده در راه تبعید را، در قالب شعر، به تصویر کشیدند. این اشعار و متن های تکان دهنده، نه ماه بعد، در حضور جمعیت قابل

ملاحظه ای، در مجمعه انتولوژی برلین، در شانزهمین فستیوال بین الملی ادبیات برلین، قرائت شد.

همه شاعران به مدرسه می روند.غالباً قیّم دارند و با وجود دلتنگی ها و ناامیدیهای زودگذر به آموختن زبان آلمانی می پردازند و راه زندگی جدید خود را در آلمان تجربه می کنند. این  پروژه جای خود را در دل آنها باز کرده و تیم ما از این لحاظ بسیار خوشنود می باشد.

معلمین اظهار داشتند که  اشعار شاعران جوان در مدرسه قرائت می شود ولی نه توسط خودشان زیرا آنها خود نیز دانش آموز می باشند. به زودی فیلمی از اولین مراسم شعر خوانی شاعران جوان در مدارس پخش خواهد شد. هدف ما در کنارهم قراردادن

کلاس های عادی مدرسه با کلاس های فشرده زبان برای پناهجویان می باشد. در حال حاضر ما تلاش می کنیم راه های بهبود بخشیدن به این پروژه را بدست آوریم که به زودی نتیجه آن در این سایت در اختیار شما قرارخواهد گرفت.