پروژه شعر نویسی،
نویسنده

یاسر نیک زاده

Yasser Niksada | Foto © Rottkay

یاسر نیکصدا (متولد سال ۲۰۰۲) اهل درّه پیشاور افغانستان است. خانواده او ده سال قبل به تهران مهاجرت کردند، جائیکه هنوز بعنوان پناهنده زندگی میکنند. ولی یاسر آنرا یک زندگی واقعی نمیداند. و به همین خاطر هم خانواده‌اش آنزمان وی را که ۱۳ سال بیش نداشت به سوی اروپا روانه کرد، یعنی به هجرتی خطرناک از طریق زمین و دریا. یکی از عمده‌ترین تفاوتهای بین تهران و برلین برای یاسر نبودن دو برادر و خواهرش و قبل از هرچیز فقدان والدین در کنارش هست. او که هم‌اکنون ۱۶ سال دارد در کلاس نهم مشغول به تحصیل است و مایل است پس از اتمام مدرسه یک دوره کارآموزی مکانیک اتومبیل را شروع کند. در اشعاری که بزبان مادری‌اش یعنی فارسی می‌سراید، به موضوع احساس جدال و کشمکش درونی میپردازد و بدینوسیله تجارب دوران گریز و هجرت خود را دروناً حلاجی و تجزیه وتحلیل میکند.

درباره ی زندگی در تهران

یاسر نیک زاده پنجشیر, افغانستان   من سرگذشت یک مهاجرم که آسانی برایم معنی ندارد گویا اجدادم گناه کردند یاد ...

تو

یاسر نیکزاده پنجشیر، افغانستان   تو در برابر دردهای من بسیار کوچک هستی. تو میگوئی، همه چیزت را میگیرم. من ...

رد پاها

یاسر نیک زاده پنشیر، افغانستان، بزرگ شده ی ایران کنارم باش و ببین ببین چه به سرم آمد هر چه ...