روزهای زندگی ام

احسان حمیدی

مشهد, ایران

 

روزهای زندگی ام گذشته اند.
تو باید از دوستان و همبستگان,
از همه چیز و همه کس جدا شوی.
نمیتوانم حال آن روز ها را توصیف کنم
در شهری که در آن بزرگ شده بودم,
از همه دوستانم خداحافظی کردم
و بقیه چیز ها را به خدا سپردم.
در لحظه آخر
بهترین دوستم را در آغوش گرفتم.
در آن لحظه هردوی ما
یک قدمی آن بودیم که اشکمان سرازیر شود.
و ما باید جدا میشدیم
و ما نمیدانستیم تا کی
و در چه روزی باز با یکدیگر روبرو میشویم.
وقتی جلوی خانه مان
به سمت تهران حرکت کردیم,
از کل شهر خداحافظی کردم.
از خیابان هایش
و درخت هایش
و تلاش کرده همه را به خاطر بسپارم,
تا هرگز یادم نرود.

 

احسان حمیدی (18)

در مزار شریف, افغانستان, متولد شد. در مشهد بزرگ شده است, شمال شرقی ایران, جایی که خانواده اش پناه برده از جنگ افغانستان. به دلیل تحقیر ملی و مذهبی افغان ها در ایران خانواده اش دوهزار و پانزده به آلمان مهاجرت کرد. احسان امروز در شهر هاله در زاکسن آنهانت زندگی میکند.

به دنبال رویا

احسام حمیدی

مشهد, ایران

 

باز شب از نیمه شب گذشته
و هنوز بیدارم
هنوز بیدارم
هنوز در جستجوی آرامش
که برایش اینهمه زجر کشیدم
در دل جنگلی در شهری دور افتاده
گاهی فکر میکنم به مهاجرت و آوارگی عادت کرده ام
ولی این همه دلتنگی برای چیست
شاید زمانی که کشورم را ترک کردم
ذهن کودکانه ام درکی از مهاجرت و دل تنگی های آن نداشت
ولی حال خوب میدانم دوری از چیزهایی که سالها به آن عادت کرده بودم چیست
هنوز در پی جستجوی دلیل دل گرم کننده ای برای تحمل سخن ها
هنوز در جستجوی رویایی که در پی آن بودم.
رویایی که خیلی ها برای به دست آوردنش آن راه بسیار دشوار را سپری کرده اند
تا به یکی از کشور های رویایی برسند و وقتی به اینجا میرسند
تازه میفهمند چه بلایی سرشان آمده
و تمام چیزهایی که در انتظارش بود رویایی بیش نبود.
به کشور جدیدی سفر میکنند برای خوشبختی
اینجا چیزی به اسم خوشبختی وجود نداره
و دربدری و مشکلات دو چندان میشوند و هیچ راه برگشتی نداری
جایی که از تمام داشته هایت برای به او رسیدن دست کشیدی
جایی که بدتر از جاییست که از آنجا آمده ای
جایی که همه به چشم حقارت به تو نگاه میکنند.

 

احسان حمیدی (18)

در مزار شریف افغانستان به دنیا آمده. اما در مشهد بزرگ شده, جایی در شمال غربی ایران, که خانواده اش به آنجا پناه برده, از جنگ در افغانستان. به دلیل تبعیض ملی و مذهبی در ایران خانواده اش سال دو هزار و پانزده تصمیم میگیرند به آلمان مهاجرت کنند. احسان امروز در شهر هاله در استان زاکسن آنهالت زندگی میکند.