من هستم

تِنه کولیبالی

بوبو-دیولاسو، بورکینافاسو

من هستم !!!
من کسی هستم که آدمها را در هر وضعیتی نجات میدهد
من کسی هستم که میخواهد رؤیاهای انسانها را محقق کند
من یک زن قوی هستم
من میتوانم به آسمان پرواز کنم
من میتوانم تمام دنیا را نجات دهم
من هستم !!!

 

تِنه کولیبالی (۱۸ ساله)

سه سال است که از آفریقای غربی به آلمان آمده است. او یک خواهر و دو برادر دارد که برایش بسیار عزیز هستند. زبان مادری اش بوامو است. وی به زبانهای فرانسوی، آلمانی و انگلیسی تیز مسلط میباشد. او در کلاس دهم دبیرستان گئورگ هِروِگ مشغول به تحصیل است.