قیافه‌های ساعت هفت و ربع

لیلی بووس

زوریخ، سوئیس

 

هفت و پانزده دقیقه
بطرف پائین پله‌ها، سیگار روشن
سیگار خاموش، اتوبوس از سر پیچ پیداش میشه
کسی داره دوان دوان میاد، بقیه منتظر ایستادند
بلیط ها آماده، سوار
قیافه‌ها شبیه همیشه، مثل هرروز صبح
مسیر خیلی‌هاشون برایم آشناست

ولی اونها کی هستند؟
چه جوری زندگی میکنند؟
شغلشون چیه؟
چه جوری اومدند توی این شهر؟
یا اینکه اهل همینجا هستند؟

اون زن با چمدونش، که دم ایستگاه قطار پیاده میشه
کجا میره؟
اون پسرک که صبح‌های زود سرودهای کودکستانی میخونه
چقدر معصوم بنظر میاد
آیا چه اتفاقاتی در انتظارشه؟
اون مرد عینکی با پالتوی بلند
داره امروز چه کتابی را میخونه؟

ایست
من پیاده میشم
روزم شروع میشه
و آدمهای توی اتوبوس هفت و ربع صبح به فراموشی سپرده میشن

 

لیلی بووس (۲۰ساله)

اهل حومه زوریخ و در سال ۲۰۱۷ به برلین آمده است. جائیکه بقول خودش با معنی آزادی، الهام گرفتن و قدرت آشنا شد. اکنون باز در زوریخ زندگی میکند و یکبار دیگر به شهرش دل میبندد.

مرد توانمند

پیپا کلی

زوریخ, سوئیس

 

مرد میتواند
و زن نه
شاید از دید تو
همه چیز و همیشه
(لعنتی)

 

پیپا کلی (1997)

بزرگ شده در زوریخ\سوئیس, در سال 2018 به برلین آمد, چون بین چهار میلیون نفر راحت تر میتواند زندگی کند تا بین چهارصد هزار نفر. او به شعر و نثر بسیار علاقه مند است و همینطور به شراب سفید.

خارجی خوب

پیپا کلی

زوریخ, سوئیس

 

بزرگ شده در یک محله ای
که من در مدرسه اش تنها دانش آموزی بودم
که زبان مادری اش سوئیسی آلمانی است.
بزرگ شده در منطقه ای,
که حزب ملی سوئیس
رای مردم را هیچ جای دیگر بهتر نمیبرد.
جایی که سخن از “خارجی های خوب” در میان است.
ایتالیایی ها.
و کسانی که سرمایه های اجتماعی را می دزدند.
آلبان ها, ترک ها.
بزرگ شده در محله ای پر از ترس
ترس از فقر
ترس از غریبه ها
ترس از روسری
متاسفم برایتان

 

پیپا کلی (1997)

بزرگ شده در زوریخ\سوئیس, در سال 2018 به برلین آمد, چون بین چهار میلیون نفر راحت تر میتواند زندگی کند تا بین چهارصد هزار نفر. او به شعر و نثر بسیار علاقه مند است و همینطور به شراب سفید.