هرگز امیدت رو از دست نده

نازنین جعفری

شیراز, ایران

 

هرکس میتواند آینده ای زیبا داشته باشد
اگر آینده نگر باشد, و دقت کند
و اشتباهاتش را تکرار نکند
بلکه از آنها بی آموزد.

آرزوها و اهدافمان آیندمان را می سازند.
به آنها شکل میدهند.

برای همین باید مواظب باشیم
که تسلیم نشویم
و امید را هرگز از دست ندهیم

 

نازنین جعفری(15)

در ایران متولد شد, مدتی در افغانستان زندگی کرد و سه سال پیش به آلمان آمد. در حال حاضر به مدرسه گوستاف ـ آیفل ـ شوله در پانکوف میره, مدرکش مهم است تا بتواند در آینده موفق شود. نازنین از وقت گذراندن با دوستانش لذت میبرد, با هم خرید میکنند, میرقصند, شنا میکنند, میدوند, ظمنا او به طراحی و خوراکی علاقه منده.