اشکها در سکوت

گلوری اوسازوا

ادو استیت، نیجریه

 

هر روز هنگام فرارسیدن غروب
رنج و اندوه در سینه ام جان میگیرد
میدانم که باید به رختخواب بروم
و کمی استراحت و تجدید قوا کنم

بالش اشک آلوده ام را در بغل میگیرم
وقتی که هیچ کس آنجا نیست
و میگریم برای کسی که عاشقش بودم و او را از دست دادم

دیگران مرا در طول روز میبینند
و تصور میکنند که حال من خوبست
ولی هر روز هنگام فرارسیدن غروب
وارد جهنم خویش میشوم

زمان نه زخمهای مرا التیام داد
و نه جلو اشکهایم را گرفت
و اینگونه اشک میریزم
در سکوت و خفای خود، هر شب، تنها در رختخوابم.

 

گلوری اوسازوا (۱۸ ساله)

زادگاهش ایالت ادو استیت نیجریه است. اکنون ۳ سال است که بدون خانواده اش در آلمان زندگی میکند. او در تابستان امسال مدرک پایانی مدرسه خود در فورستنوالده را اخذ خواهد کرد. گلوری آرزو دارد پزشک یا وکیل دعاوی شود. وی در زادگاهش ۶ سال به مدرسه رفته بود.

هنگام شب

گلوری اوسازوا

ادو استیت، نیجریه

 

شب سرد است
شب برای بعضیها غم انگیز است
شب تاریک است
شب میآید و میرود
بمانند عشق من به تو

شب زمانیست برای خوابیدن من و دیدن رؤیای تو
شب هرکجا که میروم هست
شب برای بعضی زمانیست برای تفریح
شب برای من چه تنهاست

از شب متنفرم چون مرا بیاد تو میاندازد
شب بود که ما شاد و خوشحال بودیم
شب اکنون چه تنهاست

شب چیزیست که تو دوست داری
ولی حالا شب چیزیست که من از آن متنفرم
بخاطر تو

 

گلوری اوسازوا (۱۸ ساله)

زادگاهش ایالت ادو استیت نیجریه است. اکنون ۳ سال است که بدون خانواده اش در آلمان زندگی میکند. او در تابستان امسال مدرک پایانی مدرسه خود در فورستنوالده را اخذ خواهد کرد. گلوری آرزو دارد پزشک یا وکیل دعاوی شود. وی در زادگاهش ۶ سال به مدرسه رفته بود.

آینده ای بدون جنگ

کوئین اوفومبا

نیجریه

 

در آینده دیگر لازم نیست بجنگیم,
چرا که در پیشگاهمان به اندازه کافی جنگیده اند.
در آینده همه چیز بهتر از امروز میشود.
برایم تعریف کرده اند, که چگونه در جنگ
انسان ها کشته و زن های باردار
بچه هایشان را از دست داده اند.
مدرسه ای نبوده, و نه کاری, نه شغلی.
مردم میترسیدند,
دنبال کارشان بروند.
اگر بجنگیم,
چیزهای بیشتری از دست می دهیم.
زندگی های بسیاری را.

 

کوئین اوفومبا

از نیجریه می آید وسه ماه پیش به آلمان فرار کرده. اینجا پناهنده به شمار میرود. دلش میخواهد ماما شود. تئاتر مورد علاقه اش “رومئو و ژولیت” است.