خوشبخت رفتن

گابریل وولتس

کارتاگنا، کلمبیا

 

من فقط خوشبختم وقتیکه میروم،
و اینگونه خودم را از بدی‌ها دور میکنم،
که در اطرافم هستند.
از آنچه که مرا متوقف میکند.
و از آدمهای بد،
که چیز خوبی برای من ندارند.
کسانیکه نمیخواهند رؤیاهای من محقق شود.

 

گابریل وولتس (۱۷ساله)

گابریل بهمراه پدرش در برلین زندگی میکند درحالیکه بقیه خانواده‌اش در کارتاگنای کلمبیا زندگی میکنند. او به موسیقی، آشپزی و فوتبال علاقمند و مایل است در آینده متخصص مکاترونیک بشود.